Photodune 6745579 modern creative man relaxing on workspace m

Belajar Dari Tutor Terbaik

Pada masa ini, 144 jumlah tutor, mengajar di 1081 bilangan kumpulan untuk 15427 bilangan pelajar

avatar

Pemegang ijazah sarjana muda bahasa cina daripada Universiti Beijing Foreign Studies dan mempunyai Diploma Perguruan selepas ijazah. Pernah menjalani praktikal di Sekolah ST Michael Ipoh, Perak dan kini bekerja sebagai menjadi guru sepenuh masa di dunia mandarin dari awal tahun 2021.

avatar

Merupakan pelajar daripada Universiti Beijing Foreign Studies, Beijing, China dalam bidang Mengajar Bahasa Cina sebagai bahasa kedua (Bachelor’s degrees in Teaching Chinese As Second Language). Kini merupakan tenaga pengajar di Dunia Mandarin.

avatar

Mendapat Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Mengajar Bahasa Cina kepada jurucakap berlainan bahasa (Degree of Bachelor of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages) daripada Universiti Beijing Foreign Studies, Beijing, China. Pernah menjalani praktikal di Sekolah Junjong Kedah dan kini merupakan pensyarah mandarin di UITM, Jasin Melaka.

avatar

Bermula daripada umur 6 tahun sudah mendapat pendidikan awal dalam bahasa cina sehingga ke tingkatan 5. Pernah mengajar sebagai private tutor untuk subjek bahasa cina di beberapa buah pusat tuisyen. Mempunyai sijil HSK dan kini bekerja sebagai tenaga pengajar Dunia Mandarin.

avatar

Graduan Bahasa Mandarin daripada Universiti Beijing Foreign Studies, Beijing China. Mempunyai pengalaman sebagai private tutor dan kelas online untuk beberapa tahun. Kini merupakan guru di Sekolah Nyalas Jasin Melaka.

avatar

Guru yang berasal dari Melaka ini merupakan graduan Ijazah Sarjana Muda daripada Beijing Language and Culture University, Beijing dalam bidang "Teaching Chinese to Speakers of Other Language." Kini menyambung pelajaran di Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun dan berkhidmat sebagai guru di Dunia Mandarin.

avatar

Mendapatkan pendidikan Ijazah Sarjana Muda daripada Beijing Foreign Studies University, Beijing dalam bidang Bahasa Cina serta Diploma di Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun, Bukit Mertajam. Pernah menjalani praktikal sebagai Guru di Sekolah Kebangsaan Wawasan di Parit Buntar Perak. Kini laoshi Fauzi merupakan guru di dalam Dunia Mandarin.

avatar

Merupakan graduan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Mengajar Bahasa Cina Sebagai Bahasa Kedua daripada Beijing Foreign Studies University, Beijing China. Mempunyai pengalaman mengajar bahasa melayu, arab dan cina di peringkat sekolah rendah pada tahun 2015. Kini berkhidmat sebagai tutor Dunia Mandarin.

avatar

Guru yang berasal daripada Pahang ini merupakan bekas graduan sarjana muda daripada Beijing Universiti dalam bidang Kesenian Bahasa Cina. Kini berkhidmat sebagai tutor sepenuh masa sambil menyambung pengajian di Institut Pendidikan Kampus Guru Afzan, Pahang.